Loading

Съветници обсъдиха какво ще се случи с бежанския лагер

Обществено обсъждане на плана за развитие на Община Ковачевци бе проведено в селото днес. Той обхваща периода 2014-2020 г., съобщиха от общината.

Разработката е дело на експертен екип с ръководители Здравко Сечков –Изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление, и Валери Венков – консултант. На обсъждането присъстваха жители на общината,общински съветници,кметски наместници и служители на Общинската администрация.
В плана е направен комплексен анализ на икономическото и социално развитие,  в подробности е развит общият профил на общината,състояние на местната икономика,развитието на социалната сфера и човешките ресурси, инфраструктурното развитие и екологичното състояние. На тази основа е изведена визията за развитие на Ковачевци през следващия програмен период. Целта е общината са се превърне в добре развита и популярна туристическа дестинация за алтернативен туризъм, предоставящ високо качество на живот на своите жители и възможности за предприемаческа инициатива.

 

Местната управа се надява да постигне също устойчив икономически растеж чрез конкурентноспособност,инвестиционна атрактивност,подобрена жизнена среда и укрепен човешки ресурс при съхранено природно и културно наследство. Набелязан е и пакета от мерки и проекти за реализация на целите и приоритетите за развитие на Общината през периода 2014- 2020 г.
Марияна Миленова – общински съветник от БСП ,обърна внимание,че е отредена съществена роля на туризма и се разчита на Националния детски екологичен комплекс като база, а сега той е превърнат в бежански лагер. Нейният въпрос бе, каква ще е стратегията за преодоляване на отрицателния имидж на общината, след настаняването на бежанците. Наистина ,проблемът  с бежанците не е залегнал в плана, но документа е разработен преди настаняването им, а и това не е за постоянно, твърдят от общината.
Предстои кметът на Общината Васил Станимиров да внесе Плана за развитие за обсъждане и приемане от Общинския съвет.

 

 

източник:mirogled.com