Loading

Кои ще са общинските съветници в Ковачевци

РЕШЕНИЕ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници 11

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 137 гласове 

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати: 
НЯМА 

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2 ПП "ГЕРБ" 3
8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 6
11 ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 2

IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Анна Николова Цветкова
Емил Петракиев Денков
Ивайло Славчов Йорданов
Венцислав Асенов Тодоров
Андрей Стефанов Аризанов
Марияна Методиева Миленова
Методи Симеонов Методиев
Методи Генадиев Методиев
Ина Тодорова Найденова
Марио Томанов Никифоров
Красимир Милков Станимиров

И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 23.10.2011 г. община Ковачевци област ПЕРНИК

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 9
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 9
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 1838
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 0
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 1
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 9
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 1551
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 1551
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 50
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 1501

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ (сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2 ПП "ГЕРБ" 298
7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 15
8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 759
9 ПП "АТАКА" 17
11 ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 220
22 ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 119
23 ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” 50
24 ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" 16
25 ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 7