Loading

Чистят река Струма след язовир Пчелина

Държавно предприятие „Напоителни системи „Струма-Места" изпраща днес група, която да ревизира коритото на реката след язовир „Пчелина", за да се гарантира неговата проводимост при евентуална висока приливна вълна от язовира. Това информира директорът на предприятието инж. Санде Костадинов, цитиран от mirogled.com.

Той поясни, че от седемте язовира в област Перник, които стопанисва „Напоителни системи", единствен „Пчелина" попада в списъка на 21 язовира, които са от национално значение и е публична държавна собственост. Това е обяснимо, тъй катообемът на „Пчелина" е 54. 200 млн. куб.м, което означава два пъти повече от обема на язовир „Студена". „В момента „Пчелина" е пълен на 100% и изпускаме в реката по 3.3 куб.м в секунда.

Няма никаква опасност за язовирната стена, тъй като преливникът е с ширина 119 м, което има за цел да намали напора на водата върху стената при пълен обем на водоема. Поради това смятам, че в техническо отношение язовирът е напълно безопасен. Проблемът по-скоро е в пропускателната способност на коритото на реката. Затова ще предприемем мерки да го приведем в готовност за евентуална по-висока вода.", поясни инж. Костадинов.

Той допълни, че държавното предприятие стопанисва на територията на област Перник 180 км диги и 7 язовира. С изключение на „Пчелина", останалите шест язовира, които са частна държавна собственост, имат завирен обем наполовина. Завиреният обем на язовир"Долна Диканя" е 57%, "Извор"-44%, „Бегуновци"- 50%, „Ярловци"- 54%, „Осломе"-56% и „Бушляк"-56%. Според директора на държавното предприятие „Напоителни системи" „Струма- Места", при останалите 6 язовира има достатъчно свободен обем, който да поеме увеличения приток на вода в резултат на пролетното снеготопене.

Въпреки това специалистите от дружеството следят непрекъснато нивото на язовирите и при евентуална опасност своевременно ще предприемат мерки за изпускане на водата, за което ще бъдат уведомени всички институции и на първо място кметовете в съответните населени места.

Другите два големи язовира в областта „Студена" и „Красава", които са питейни водоеми се стопанисват съответно от „В и К"- Перник и „Водоснабдяване" ЕООД- Брезник, което е 100% общинска собственост. тези язовира също се наблюдават непрекъснато от специалисти, за да се избегнат залпови изпускания на вода от тях, които да причинят наводнения.

Освен тези язовири, на територията на региона има още няколко, които са общинска собственост и са отдадени под аренда или на концесия. Отговорност за тях носят общините или арендаторите и концесионерите, ако това им е вменено като задължение в договорите сключени с тях.

Източник: mirogled.com