Loading

Плочата от Калище

"Между Егълница и Калище, при работа по железопътното трасе, случайно е открита антропоморфна (човекоподобна) плоча от пясъчник, станала известна като "плочата от Калище" . Тя има трапецовидна форма с височина 87 см., дебелина 25 см., ширина в основата 28 см., а при раменете 44 см. Раменете и шията са схематично загатнати.

Главата е отчупена и липсва. Върху лицевата страна на дълбочина 2 мм. е врязана рисунка на човешка фигура. Ръцете са изобразени с по две успоредни линии, които се пречупват под тъп ъгъл и образуват лактите. Срещат се пред гърдите, така че лявата, която е изобразена с шест пръста, пада по-надоле от дясната. Ремъкът, минаващ през дясното рамо, е без декорации, за разлика от колана , препасан през кръста, който има богата украса от шарки във вид на буквата "Х". За него е закачена бойна брадвичка. На кръста е затъкната кания на меч с висулки на върха.

Под брадвата и меча се забелязват зле запазени човешки стъпъла. З. Радонов приема, че плочата е славянска и я датира от времето на ранното Средновековие. Г. Тончева е на мнение, че паметникът е от 6-5 в. пр. н. е. изобразява тракийски вожд и е бил поставен върху или в близост до погребалната му могила. Най-новото изследване по проблема е на Ф. Михайлов, който твърди, че плочата е част от кенотафен гроб, тоест, тя е била погребана вместо отсъстващият покойник. По негово мнение изработката й е повлияна от Микенското изкуство и може да се отнесе към 13-12 в. пр. н. е."

От книгата „Село Егълница в историята на Радомирския край", София, 2007 г., изд. Дими 99

Източник: Плочата от Калище