Loading

ЧЕЗ планира прекъсвания на тока в община Ковачевци за периода 07.09-11.09

КАЛИЩЕ с. Буново 07.09.2015 09:00 - 11:00 Профилактика на съоръжения СрН
КОВАЧЕВЦИ, общ. Ковачевци 08.09.2015 09:15 - 11:15 Профилактика на съоръжения СрН
КОВАЧЕВЦИ, общ. Ковачевци 08.09.2015 12:00 - 13:30 Профилактика на съоръжения СрН
КОВАЧЕВЦИ, общ. Ковачевци 09.09.2015 09:15 - 10:45 Профилактика на съоръжения СрН
КОСАЧА 09.09.2015 11:00 - 12:30 Профилактика на съоръжения СрН
КОСАЧА 10.09.2015 11:00 - 12:30 Профилактика на съоръжения СрН
КОСАЧА 10.09.2015 09:15 - 10:45 Профилактика на съоръжения СрН
СИРИЩНИК 11.09.2015 11:30 - 13:30 Профилактика на съоръжения СрН
КОВАЧЕВЦИ, общ. Ковачевци 11.09.2015 09:15 - 11:00 Профилактика на съоръжения СрН
КОВАЧЕВЦИ, общ. Ковачевци 12.09.2015 11:30 - 13:15 Профилактика на съоръжения СрН
КОВАЧЕВЦИ, общ. Ковачевци 12.09.2015 09:30 - 11:15 Профилактика на съоръжения СрН
Снимки