Loading

Кукерите в ковачевските села Сурва 2014 за 13 и 14 януари (програма)

Пълна програма на кукерските обичаи по села в ковачевско. Народен обичай "СУРВА” в пернишко е вписан в националната представителна листа на нематериалното културно наследство “Живи човешки съкровища – България” от 2012 г. и кандидат за вписване в представителната листа на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството.

село  13 януари 2014  14 януари 2014

Ковачевци

 

 

 

18:30 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

10:00

- обхождане на къщите

Посрещат гости от Ракиловци и Сирищник

Косача

 

 

 

 

22:00 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

-гостуват групи от Пещера и Долна Секирна

09:00

- обхождане на къщите

 

Сирищник

 

19:30 ч.

-запалване на огън и сурвакарски игри

- среща с групата от Лобош

13.00 ч.

-обхождане на къщите в селото

Светля

 

 

 

 

 

18:00 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

19:00 ч.

-Гостува групата от Габров дол

08:00

- обхождане на къщите

 

Калище

 

 

 

19:30 ч.

площада

-запалване на огън и сурвакарски игри

08:00

- обхождане на къщите

Гостува групата от Лобош