Loading

Туризъм

Ковачевци ще промотира своето културно и историческо наследство.

Това ще стане след като кметът на общината Васил Станимиров подписа договора с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект свързан с туристическите дейности.  Той е на стойност 324 010 лв. без ДДС, а изпълнението му е 1 година.

Почивни дни в Лобош

Тръгнахме рано сутринта с идеята да прекараме съботния ден в селото, а неделя да се отдадем на риболов в едноименния язовир Лобош. Минахме през Перник, след това през Ковачевци и ето, че пристигнахме в село Лобош. Прекрасно село с много приветливи хора. Селото не превишаваше 200 жители, но пленяваше изключително много със своята дива и девствена природа.

Разпространи съдържание